Leefstijlgeneeskunde bestaat dat?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Deze eerdere brief aan minister Bruins is nog steeds even actueel.

Beste Minister, U zegt “Er is niet zoiets als leefstijlgeneeskunde”. Welnu, u bent verkeerd geïnformeerd minister. We zetten dit graag recht. Ben van Ommen (principal scientist TNO) en Hanno Pijl (hoogleraar diabetes LUMC) zijn heel duidelijk in hun brief. Laten we beginnen bij de definitie van geneeskunde (Van Dale). Geneeskunde is wetenschap die de oorzaak en de aard van ziekten opspoort en er de geneesmiddelen voor aanwijst.

Die definitie passen we toe op leefstijl-gerelateerde ziekten, bijvoorbeeld op type 2 diabetes . We kennen de belangrijkste oorzaak hiervan, namelijk leefstijl.

Inmiddels is het beste geneesmiddel voor deze ziekte aangewezen met een krachtige wetenschappelijke basis. Leefstijlaanpassing is met afstand het meest effectief. Sterker. Leefstijl is het enige medicijn voor type 2 diabetes, want alleen dit kan genezing bewerkstelligen.

Alle andere geneesmiddelen, pillen en insuline dus, verlagen dan wel de bloedglucose, maar laten de onderliggende problemen onaangeroerd en genezen daarom niet.

Interactie tussen genen en leefstijl

Om het nog duidelijker te zeggen. Farmaceutische preparaten zijn volgens de definitie van geneesmiddel, geen medicijn. En leefstijl is hier dus geen preventie, maar geneeskunde.

Overigens zijn vrijwel alle chronische, niet-overdraagbare aandoeningen waar 8,5 miljoen Nederlanders mee worstelen, het gevolg van interactie tussen genen en onze leefstijl. Onze genen kunnen we niet aanpassen. Onze leefstijl wel.

“Leefstijl is het enige medicijn voor type 2 diabetes, want alleen dit kan genezing bewerkstelligen”

Geen plaats voor leefstijlgeneeskunde.

Wellicht bedoelde de minister “Leefstijlgeneeskunde wordt niet toegepast”. Die uitspraak zou beter kloppen. In de praktijk van de Nederlandse gezondheidszorg heeft leefstijlgeneeskunde geen plaats. Dat heeft historische wortels. Wij wachten af tot mensen ziek worden en verwachten vervolgens van de dokter dat hij het probleem met een pilletje of operatie oplost. Honderd jaar geleden voldeed dat model van de gezondheidszorg. Infectieziekten en ongevallen vormden toen de grootste problemen.

Gezondheidszorgmodel voldoet niet meer.

Vandaag de dag is de aard van de meeste ziekten heel anders: het zijn complexe, systemische aandoeningen die veelal voortkomen uit verkeerde leefgewoontes. Het oude model voldoet niet meer.

Artsen hebben geen tijd voor leefstijl-coaching en een goed vergoedingsstelsel ontbreekt door een verkokerde werking van wetten en regels over wat ‘zorg’ is en wat ‘preventie’. Daardoor weigeren verzekeraars leefstijlgeneeskunde structureel te vergoeden vanuit de Zorgverzekeringswet. DE gemeentes lopen vast binnen hun taak in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en verwijzen alle partijen naar ‘het zorgstelsel’ – dus naar u minister. En wie is de dupe? De persoon met type 2 diabetes.

13 keer goedkoper

Weet u, wij zijn ongeveer even oud als u. Als wij drieën nu type 2 diabetes zouden krijgen, geen gekke gedachte gelet op de cijfers, dan zijn de totale kosten per persoon ongeveer 130.000 euro voor de rest van ons leven.

Een leefstijlgeneeskunde-programma zou voor ons ongeveer 10.000 euro kosten. Dat is 13 keer goedkoper!

En de persoonlijke en maatschappelijke winst van niet (of minder) ziek zijn laat zich raden. De keuze is niet moeilijk, toch? Natuurlijk zijn er dan verliezers. We zouden veel minder medicijnen nodig hebben. De zorg zoals we die nu kennen, verliest omzet als mensen niet langer patiënt zijn.

Onderzoeksagenda

Leefstijlgeneeskunde.  Het bestaat echt!

Uiteraard is de bewijsvoering nog niet helemaal rond voor álle leefstijl-gerelateerde ziekten. En niet iedere patiënt zal door leefstijlgeneeskunde genezen. Voor de ontwikkeling van effectieve leefstijlgeneeskunde (in de brede zin) is een goede onderzoeks-agenda nodig. Samen met collega’s in Nederland zorgen wij hier graag voor. Maar met alleen onderzoek zijn we er niet.

“Het zorgstelsel heeft een wezenlijke aanpassing nodig voor door leefstijl geneesbare ziekten. Van ‘care’ naar ‘cure’. En van de spreekkamer naar de huiskamer.”

Van ‘Care’ naar ‘Cure’

Het zorgstelsel heeft een wezenlijke aanpassing nodig voor door leefstijl geneesbare ziekten. Van ‘care’ naar ‘cure’. En van de spreekkamer naar de huiskamer. Er moet een systeem komen dat het voor de mens mogelijk maakt om zelf regie over zijn gezondheid te nemen, 365 dagen per jaar. U bent verantwoordelijk voor het stelsel. U bent degene die stappen kan zetten, die de toepassing van leefstijlgeneeskunde in Nederland mogelijk maken. De bal ligt bij u!

Bron: Nederlands Instituut voor Leefstijlgeneeskunde,

A Casa Nostra draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders