Zelfherstel van binnenuit

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Optimaliseer je mindset

De Academie voor Zelfherstel wordt geleid door Pascale Bruinen. Pascale is schrijver, spreker en mental coach op het gebied van de mind-body connectie, zelfherstel en gezondheidsbevordering door het optimaliseren van je mindset. Op dit laatste gebied is ze ook ervaringsdeskundige. Zij leert je hoe je dankzij hersentraining jouw denk-, voel- en verbeeldingskracht bewust kunt inzetten om je gezondheid en leven in de best mogelijke richting te sturen. Inmiddels heeft ze zich al jarenlang intensief verdiept in deze materie en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan.

Ze geeft lezingen en workshops over zelfherstel, de vergaande invloed van mindset op gezondheid en levensverwachting en manieren waarop beperkende overtuigingen kunnen worden overwonnen zodat doelen binnen bereik komen. 

Van origine is Pascale jurist. In die hoedanigheid was ze onder andere zeven jaar werkzaam als advocaat (onder meer in de letselschade) en achttien jaar als officier van justitie. Pascale is auteur van het boek ‘Zelfherstel van binnenuit. Optimaliseer je gezondheid met je gedachten, gevoelens en overtuigingen’ (AnkhHermes juni 2021) hetgeen de weerslag is van haar jarenlange zoektocht naar de wetenschappelijke onderbouwing van de biologische effecten van mindset.

Daarnaast publiceerde ze ‘Het Jaar van de Uil’ (Kosmos, 2016) waarin ze beschrijft hoe een bijzondere gebeurtenis na de dood van haar vader de start bleek van haar reis van het hoofd naar het hart.

Haar debuut was ‘Mijn Eerste Lijk Is Gelukkig Vers’ (De Fontein, 2015) dat gaat over haar voormalig avontuurlijk leven als openbaar aanklager.

Meer informatie over Pascale vind je op www.pascalebruinen.com.

Pascale is de oprichter van De Academie voor Zelfherstel. Dat is hét online kenniscentrum voor particulieren en bedrijven dat vraag en aanbod op het gebied van evidence based zelfherstelinterventies met elkaar verbindt. Onder zelfherstel verstaat de Academie voor Zelfherstel alles wat mensen zelf kunnen doen om geestelijk en lichamelijk gezond te blijven, om sneller te herstellen na een ziekte, blessure of ingreep en om beter te kunnen omgaan met (chronische) ziekte en beperkingen. De Academie voor Zelfherstel beschikt onder andere over een overzichtelijke zelfhersteldatabase met bewezen effectieve trainingen, workshops en lezingen; deskundige en ervaren aanbieders en een webshop met zelfherstelproducten. Meer informatie vind je op http://www.academievoorzelfherstel.nl 

Elk mens heeft van nature een zelfherstellend vermogen

Het is de missie van de Academie voor Zelfherstel om zelfherstel van lichaam en geest op een zo breed mogelijke manier te bevorderen. Onder zelfherstel wordt in dit verband verstaan: alles wat mensen zelf kunnen doen om geestelijk en lichamelijk gezond te blijven, om sneller te herstellen na een ziekte, blessure of ingreep en om beter te kunnen omgaan met (chronische) ziekte en beperkingen.

Preventie en herstel

De Academie richt zich hierbij zowel op preventie – voorkomen is immers nog steeds beter én stukken goedkoper dan genezen – als op het bieden van betrouwbare zelfherstelopties aan mensen die (chronisch) ziek zijn, een klacht hebben of een beperking ervaren. Voor deze laatste groepen is het belangrijk om te weten dat je met ziekte, klachten of beperkingen op verschillende manieren kunt omgaan en dat er altijd nog opties zijn die jouw lichamelijk en geestelijk welzijn op verantwoorde wijze kunnen vergroten.

De Academie bevordert zelfherstel door het organiseren en (pro)actief uitdragen van wetenschappelijk onderbouwde kennis en kunde over alle aspecten van zelfherstel zoals bijvoorbeeld: (geleide) visualisaties, cultiveren van een positieve mindset, biofeedback, bewegingsleer, ontspanningstechnieken zoals meditatie of mindfulness en zelfhypnose.

Integrale gezondheidszorg

Zodoende past de Academie voor Zelfherstel perfect binnen een efficiënte gezondheidszorg die steeds integraler wordt en waarin steeds meer een beroep wordt gedaan op zelfzorg, eigen regie en zelfredzaamheid. Via de Academie voor Zelfherstel kunnen mensen hierin op deskundige wijze worden begeleid en ondersteund, zodat ze hun kwaliteit van leven en onafhankelijkheid zelf kunnen optimaliseren.

De Academie voor Zelfherstel vindt het belangrijk om duidelijk te maken dat haar producten en diensten nadrukkelijk zijn bedoeld om te gebruiken naast reguliere medische behandelingen en medicatie en dus niet in plaats daarvan.

Samen sterk door verbinding

De Academie voor Zelfherstel wil door verbinding van vraag en aanbod, constructieve samenwerking met de reguliere gezondheidszorg en onderlinge connecties tussen deskundige aanbieders een voortrekkersrol spelen bij het bereiken van het omslagpunt dat nodig is voor deze cultuurverandering.

Dit is een lange weg met vele uitdagingen, maar niettemin een pad dat we gezamenlijk op moeten gaan. Niet alleen om de zorg op termijn betaalbaar te houden, maar zeker ook om optimaal integrale patiëntenzorg te bieden waarbij patiënten kunnen kiezen uit een scala aan opties. Daartoe moeten we op een verstandige manier gebruikmaken van alles wat de wetenschap (in sommige gevallen allang) heel duidelijk heeft bevonden maar wat helaas nog steeds niet structureel is geïntegreerd in de reguliere gezondheidszorg omdat het niet past in de huidige medische protocollen.

A Casa Nostra draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders