Preventie is het sleutelwoord - A Casa Nostra - Paul en Chantal

Preventie is het sleutelwoord

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Energiek, Fit en Pijnvrij

In het China van honderden jaren geleden kregen artsen werden artsen beloond voor hun preventieve handelen, en daarmee het voorkomen van ziektes. Ze kregen niet betaald om een patiënt beter te maken, maar juist zolang hij of zij gezond was. Zo kreeg de arts dus geen geld in de periode dat een patiënt ziek was.

In onze huidige maatschappij ligt de nadruk echter vooral op het zorgen en genezen én veel minder en te weinig op dat  voorkomen. Preventie is het sleutelwoord. Wordt het niet eens tijd om met z’n allen de handschoen op te pakken en onze focus te verleggen van gezondheidszorg naar preventie? Ons niet richten op ziek zijn, maar juist op Well-zijn?

Nederland lijkt steeds zieker te worden en dat betekent dat de zorg alleen maar duurder wordt. Het financieren van deze zorg wordt dus steeds lastiger en dit heeft grote gevolgen voor de toegankelijkheid van die zorg, onze zorg. Dat merken we nu wellicht al af en toe, maar de impact zal vooral te voelen zijn voor toekomstige generaties.

 

Van ziek-zijn naar well-zijn
Natuurlijk kun je ziektes soms niet voorkomen, en zal geneeskunde altijd nodig zijn. Maar stel je nu eens voor dat we met zijn allen een systeem creëren waarin de focus niet ligt op ziek-zijn, maar op well-zijn. Waarin we met zijn allen actief bijdragen aan voorkomen, nog voor het genezen. Voorkomen is namelijk nog altijd beter dan genezen toch?

Dat we samen van Nederland een Blue Zone maken. Een plek maken waar mensen (net zoals in de 5 BlueZones op de wereld) langer, gezonder en gelukkiger leven.

De focus zou daarom veel meer moeten liggen op het bevorderen van de algehele gezondheid van een persoon. Positieve Gezondheid. Vitaliteit. Alles uit het leven halen, ook mét die specifieke klacht of ziekte. Daarbij horen ook aspecten als leefomgeving en voeding bijvoorbeeld. 

Alle mensen ervan bewust maken dat een bredere kijk op gezondheid van belang is én dat het accent niet op de ziekte zou moeten liggen. Om met z’n allen langer, gezonder en gelukkiger te leven, moet het zorgstelsel op de schop: “Wat we leren uit de huidige Blue Zones is dat de mensen daar over het algemeen, in goede gezondheid, veel ouder worden dan wij. Dat komt vooral omdat ze echte vrienden hebben om op terug te vallen, in hun eigen leefomgeving aan voldoende natuurlijke lichaamsbeweging komen, gezond eten én een doel hebben in een leven. Ook op hoge leeftijd!

Om ook van Nederland een Blue Zone te maken, moet het zorgstelsel dus echt anders worden ingericht. De focus moet worden verlegd naar de voorkant. Preventie is het sleutelwoord! Het werken aan je gezondheid vindt plaats aan de voorkant en daarnaast al op jonge leeftijd van onze kinderen. Als we bijvoorbeeld in het basisonderwijs aandacht gaan besteden aan Positieve Gezondheid, wat dat is en wat dat voor hen betekent, dan is de kans ook groter dat de denkwijze binnen de gehele maatschappij verandert”.

A Casa Nostra - Paul en Chantal draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders