IK. STOP. NU. Stoppen met roken. Ik ben de baas. Niet de sigaret.

Deel op facebook
Facebook
Deel op twitter
Twitter
Deel op linkedin
LinkedIn
Deel op whatsapp
WhatsApp
Deel op email
Email

 

Wanneer je besluit; IK. STOP. NU. Dan is roken verleden tijd. Jij bent de baas weer je eigen baas en niet langer de sigaret. En je lichaam? Dat begint direct aan zijn herstel.

Als je besluit te stoppen met roken is de kans groot dat je dit doet om gezondheidsredenen. Stoppen kan in het begin voor mentale en fysieke moeilijkheden zorgen omdat je lichaam niet gewend is dat je niet meer rookt. Daar kun je wel wat hulp bij gebruiken.

stoppen met roken

Vanaf de eerste dag van het Stoppen met Roken merk je verschillen

Het zal je verbazen wat de lichamelijke voordelen zijn van stoppen met roken! Maar wat zijn zichtbare veranderingen en wat kan je lichamelijk verwachten als je gestopt bent? Al na 20 minuten tot een uur te zijn gestopt met roken zullen je hartslag en bloeddruk omlaag gaan. Na een hele dag niet gerookt te hebben beginnen je longen aan een grote schoonmaak. Hierdoor kun je slijm ophoesten. Na 24 uur is alle koolmonoxide uit je lichaam, dit zorgt ervoor dat je bloed weer meer zuurstof op kan nemen! 

Na 2 dagen zul je merken dat je al meer begint te ruiken en proeven, dit komt door de nicotine die uit je lichaam verdwenen is.  Omdat je lichaam niet gewend is om geen nicotine in zijn lichaam te hebben kan het zijn dat je rond deze tijd een dipje ervaart. Dit is normaal en betekent dat je lichaam zich aan het herstellen is. Mogelijke ontwenningsverschijnselen zijn: slecht slapen, somberheid, humeurigheid, hoofdpijn, rusteloosheid, hoesten/kuchen, meer eetlust. Probeer je hier door heen te zetten, na 3 dagen voel je je energieker en ademen gaat al makkelijker! In de eerste weken gaat je lichaam meteen hard aan het werk om de longfunctie en bloedsomloop te verbeteren.

 

Welk verschil is er binnen een paar maanden

Na één maand merk je echt dat je lichaam al goed onderweg is om te herstellen. Je conditie verbeterd en een rokershoestje zal verdwijnen. Na een aantal maanden zijn de trilhaartjes in je longen volledig hersteld. Deze zorgen ervoor dat slijm uit de longen wordt geduwd en helpen bij het bestrijden van infecties. Je immuunsysteem wordt hierdoor verbeterd, en je zal merken dat je misschien minder vaak verkouden bent.

Jouw voordelen zodra je één jaar gestopt bent met roken

Na één jaar is je lichaam al zo ver hersteld dat het risico op hart- en vaatziekten gehalveerd is. De aankomende jaren zullen ook de kansen op andere ziektes verder afnemen.

Ben je meerdere jaren gestopt met roken? Dan zal ook de kans op allerlei vormen van kanker afnemen. De kans op bijvoorbeeld een beroerte is net zo groot als die van een niet-roker.

Na 10 tot 15 jaar

Na 10 tot 15 jaar niet roken heb je dezelfde kans op hart- en vaatziekten als die van een niet-roker. Je bloedvaten zijn na zo lang niet roken zelfs gelijk aan iemand die nooit heeft gerookt! Hoe langer je bent gestopt, hoe kleiner het risico op een ziekte die door roken is veroorzaakt.

Jouw lichaam kan zich dus (voor een heel groot deel) herstellen na dat je stop met roken! Het is dan ook nooit te laat om te stoppen met roken. Stop je met roken voor je 50e  dan halveer je de kans om te overlijden aan roken.

ik stop nu

Stoppen met roken loont zich meer dan gedacht

De longen van ex-rokers herstellen beter dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van het Britse Wellcome Sanger Institute waarin de cellen in longen van rokers met die van ex-rokers zijn vergeleken.

Eerder was al duidelijk dat stoppen met roken de kans op longkanker verlaagt. Uit de nieuwe studie, die is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, blijkt nu hoe dat komt: een deel van de beschadigde cellen lijkt zich te herstellen.

86 procent van de gevallen van longkanker ontstaat door roken, zegt KWF Kankerbestrijding. De reden dat kanker ontstaat, is omdat de schadelijke stoffen in sigarettenrook leiden tot celveranderingen, ook wel mutaties genoemd. De cellen van rokers hebben tot wel 10.000 van dit soort mutaties, die ervoor zorgen dat cellen zich anders gaan gedragen en mensen longkanker kunnen krijgen.

Roken is enorm schadelijk voor de gezondheid. Bij een gezonde leefstijl hoort stoppen met roken. Wat jouw helpt is een andere kijk op je rookgedrag (cognitie) en hiermee leren omgaan (gedrag). Steeds duidelijker is dat sporten of bewegen een heel positieve bijdrage levert. Fysieke training is voor alle facetten van Well-Zijn van grote toegevoegde waarde.  Dagelijks bewegen in de natuur en in juiste vorm van zorgt voor een verbetering van je mentale en fysieke gezondheid. 

Craving‘ is cruciaal binnen verslaving. Je brein, als roker, is dusdanig geconditioneerd dat het uit zichzelf snakt naar het verslavende middel. Zowel fysiek als gedragsmatig. We hebben als mens echter een uitermate goed ontwikkelde prefrontale cortex die in staat is deze impuls te beheersen. Het helpt als je, door bewustwording, dit deel kunt activeren. Met daarnaast fysieke oefeningen, ingezet als impulsmanagement, creëer je een omleiding van je (normale) reactie- en gedragspatroon.  Lichamelijke activiteit helpt dus direct en rechtstreeks in het tegengaan van ‘craving’ gevoel. 

Nooit te laat om te stoppen

De Britten onderzochten de cellen van zestien rokers, ex-rokers en niet-rokers. In de longen van rokers blijkt 90 tot 96 procent van de cellen veranderd. Bij ex-rokers neemt het aantal cellen met abnormaal veel mutaties af naar 20 tot 40 procent. Ex-rokers hebben vier keer meer gezonde cellen dan rokers.

“Dit onderzoek toont aan dat het nooit te laat is om te stoppen”, zegt een van de onderzoekers. “Sommige mensen in ons onderzoek rookten tientallen jaren een pakje per dag, maar hadden enkele jaren na het stoppen talloze cellen die geen schade meer vertoonden. Er is aangetoond dat bij ex-rokers weer meer gezonde cellen aanwezig zijn.”

“Het bijzondere van deze studie is dat de onderzoekers per cel laten zien wat het effect is van roken en stoppen met roken, en hun conclusies niet baseren op modellen of voorspellingen”, zegt Marcel Tijsterman, hoogleraar genoomstabiliteit van de Universiteit Leiden. “Voorheen dacht men dat cellen die beschadigd zijn door roken allemaal dezelfde kans hebben om uit te groeien tot een tumor. Dit onderzoek toont echter aan dat bij ex-rokers na een tijd weer meer gezonde cellen aanwezig zijn.”

Minder goed nieuws biedt de studie voor mensen met de chronische ziekte longemfyseem, dat in 80 tot 90 procent van de gevallen door roken wordt veroorzaakt. De longschade door roken die tot deze ziekte leidt, wordt niet meer teruggedraaid. Reden temeer voor jouw goede besluit: IK. STOP. NU.

Je wilt toch niet nog meer (onherstelbare) schade laten veroorzaken door de sigaret.

Effect van roken

Tabak valt onder de genotmiddelen. Het heeft zowel stimulerende als kalmerende eigenschappen. Afgezien van tabaksbladeren en pulp van de tabaksplant, worden in sigaretten en shag meerdere stoffen verwerkt. Bij het roken komen ook verbrandingsproducten vrij. Er zijn ongeveer 70 carcinogenen bekend in tabaksproducten en tabaksrook.

 • Nicotine is het belangrijkste psychoactieve bestanddeel in tabak. Nicotine is een zeer verslavende stof, maar nicotine is niet kankerverwekkend. Het behoort tot de alkaloïden, waartoe ook cafeïne en cocaïne horen.
 • Tabak(srook) bevat naast nicotine verschillende ander stoffen, zoals koolmonoxide, teer en toevoegingen (additieven).
 • Tabaksgebruik kan de werking van verschillende geneesmiddelen beïnvloeden.

Naast effecten op de gezondheid heeft tabaksgebruik ook andere, maatschappelijke effecten, zoals kosten voor ziekten die door roken zijn veroorzaakt en inkomsten uit tabak accijns.

Nicotine

Psychisch effect. Nicotine is een zeer verslavende stof. Bij roken bereikt nicotine binnen ongeveer 7 seconden de hersenen. Er ontstaat een milde roes, die enkele minuten duurt.
Lichamelijk effect. Nicotine heeft niet alleen een effect op de hersenen, maar ook op de rest van het lichaam.
Verslaving. Nicotine is zeer verslavend, zowel lichamelijk als geestelijk. De sterkte van de verslavende werking is vergelijkbaar met stoffen als heroïne en cocaïne.
Afbraak van nicotine. De halfwaardetijd van nicotine is ongeveer 2-3 uur. Vanwege de snelle afbraak van nicotine in het lichaam hebben verslaafde rokers de behoefte om meermalen en verspreid over de dag te roken, zodat de nicotinespiegel in het bloed op peil blijft.

Effecten van overige stoffen

Tabaksrook bevat duizenden verschillende stoffen. Van honderden stoffen daarvan is bekend dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid. Van ongeveer 70 stoffen in tabaksrook is aangetoond is dat ze een carcinogene werking hebben.

 • Teer is een mengsel van stoffen dat vrijkomt bij de verbranding van organisch materiaal zoals tabak, anders dan nicotine en koolmonoxide.
 • Koolmonoxide neemt in het bloed de plaats in van zuurstof. Hierdoor vermindert het zuurstoftransport in het bloed en verslechtert de conditie.

 

Ken je de toegevoegde stoffen in tabaksproducten?

Tabaksproducten bevatten vele additieven (toegevoegde stoffen). Er zijn 673 verschillende soorten additieven bekend die aan Nederlandse tabaksproducten worden toegevoegd. Voorbeelden hiervan zijn de smaakstoffen suiker, cacao en vanilline. Naast smaakstoffen bevatten tabaksproducten ook bindmiddelen, vulmiddelen, bevochtigers, lijm en kleurstoffen. Bij sigaretten bestaat ongeveer 30% van het gewicht uit dit soort toegevoegde stoffen.

 • Stoffen die in voeding onschadelijk zijn, zijn dit soms niet meer wanneer ze worden toegevoegd aan sigaretten. Bij verbranding kunnen toxische stoffen ontstaan.
 • Additieven kunnen de verslavende werking van tabak beïnvloeden en versterken. Suiker bijvoorbeeld maakt de smaak aantrekkelijker en bovendien versterkt een van de verbrandingsproducten van suiker (aceetaldehyde) de verslavende werking van nicotine. Menthol zorgt ervoor dat rook dieper geïnhaleerd kan worden, terwijl ammoniumverbindingen de nicotine-opname in de longen mogelijk verhogen.

Zijn sigaretten zonder additieven (toegevoegde stoffen) beter voor de gezondheid?

Nee. Hoewel sommige additieven de verslavende of schadelijke werking kunnen versterken, zijn het vooral de verbrandingsproducten van tabak zélf die zo ongezond zijn. Termen als ‘natuurlijk’ en ‘vrij van additieven’ wekken de indruk dat het product minder schadelijk zou zijn. Onderzoek naar een van de meest bekende sigaretten zonder additieven heeft laten zien dat deze sigaret veel meer nicotine afgeeft. Vanwege het misleidende karakter zijn dergelijke termen in de herziening van de EU-richtlijn Tabaksproducten verboden.

Combinatie met geneesmiddelen

Nicotine en andere bestanddelen van tabak kunnen de werking van een groot aantal geneesmiddelen beïnvloeden. In de meeste gevallen zijn andere stoffen dan nicotine in de tabaksrook hiervoor verantwoordelijk. Tabaksrook kan de werking van geneesmiddelen beïnvloeden. Op het moment dat iemand stopt met roken zal de dosis van deze geneesmiddelen mogelijk aangepast moeten worden.

De invloed van tabak op geneesmiddelen

Tabaksrook beïnvloedt niet alleen de opname, omzetting of uitscheiding van veel geneesmiddelen, maar van sommige geneesmiddelen ook de werking zelf.

 • Het gebruik van alle hormonale contraceptiva door vrouwen van 35 jaar of ouder die meer dan 15 sigaretten per dag roken moet sterk worden afgeraden vanwege een extra risico op hart- en vaataandoeningen.
 • Bij astmapatiënten die roken, kan de werkzaamheid van inhalatiecorticosteroïden sterk verminderd zijn.
 • De gevoeligheid voor insuline wordt beïnvloed door roken. Bij stoppen met roken kan het nodig zijn de insulinedosering te verlagen.
 • Roken kan tevens een ongunstig effect hebben op de werking van antidepressiva. Therapeutische concentraties in het bloed blijken te worden verlaagd onder invloed van roken. 

Maatschappelijke effecten

Nederlanders gaven in 2013 ongeveer 3,6 miljard euro uit aan tabaksproducten. Gezien de hoge accijnsheffing op tabak levert dit de staatskas veel geld op. Er zijn echter ook kosten, met name zorgkosten voor ziekten die door roken zijn veroorzaakt.

 • De jaarlijkse zorgkosten voor ziekten die door roken zijn veroorzaakt, bedragen volgens het Chronisch Ziektemodel bijna 3 miljard euro. Dit is 3,8% van de totale zorgkosten.

Daarnaast zijn er ook andere aan roken gerelateerde kosten. Bijvoorbeeld kosten voor begeleiding bij stoppen en voor de preventie van roken onder jongeren (geschat op 50 miljoen). Voor de overheid zijn de opbrengsten uit tabaksaccijns dus echter vele malen hoger dan deze uitgaven.

Ook werkgevers kunnen indirect aan roken gerelateerde kosten dragen, bij ziekte of sterfte van werknemers.

 • De uitgaven voor werkgevers, gebaseerd op de verhoogde ziektekans bij rokers, zijn in 2002 berekend op €105 jaarlijks per werknemer, €305 miljoen in totaal.
 • Wereldwijd zijn de economische kosten door de WHO berekend op bijna vijfhonderd miljard dollar.

Van 19,8% rokers naar 7,7% in 2050

Door onder andere meer campagnes en accijnsverhoging zien we enerzijds dalende zorgkosten en anderzijds een stijging van de productiviteit en inzetbaarheid van werkenden. Naast de gezondheidswinst levert dit de Nederlandse maatschappij in 2050 1,7 miljard euro op per jaar en rookt nog maar 7,7% van de bevolking, in tegenstelling tot de huidige 19,8% rokers tussen 0 en 100 jaar.

Intakegesprek

Zit jij in de vicieuze cirkel? 

Je droom is echter FIT, ENERGIEK & PIJNVRIJ Well-zijn

Mogelijk ben je nog wat sceptisch. Want waarom zou Paul of Chantal jou wel kunnen helpen met het kantelen van je leefstijl? We snappen jouw twijfel heel goed; je bent niet de eerste! 

Daarom plannen we altijd eerst een vrijblijvend intakegesprek. 

Scroll naar top
A Casa Nostra draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches